Betalsida Klädesholmen Gästplatser

Payment Klädesholmen Guest Mooring

Betalningen skall göras mellan 12.00 och före 18.00 för att få rätt kod till toaletten

Det går endast att betala för ett dygn åt gången.

PRISER

 • För/eftersäsong 150kr   v1-16. 39-52

 • Mellansäsong 230kr   v17-24. 34-38

 • Högsäsong v25-33

  • 0-10 m 310kr

  • 10-12 m 350kr

  • 12-15 m 420kr

  • 15-18 m 550kr