Klädesholmen Västra Hamnförening bildades 2003. Bakgrunden var att Tjörns kommun inte kunde driva de icke kommersiella hamnarna utan en förlust som belastade skattebetalarna i kommunen. Kommunen erbjöd dem som nyttjade hamnarna att bilda hamnföreningar som skulle arrendera ”sin” hamn och driva den. Hamnföreningarna skulle också ha sin gästhamn.
Klädesholmens Västra Hamnen förening (KVH) bildades 2003. Till skillnad från övriga hamnföreningar på Tjörn blev det en lösning som innebär att föreningshamnen drivs av hamnföreningen medan gästhamnen skulle drivas av en privat entreprenör.
Efter några år överlät Tjörns kommun föreningshamnarna till Tjörns Hamnar AB. Samtidigt med detta uppdaterades arrendeavtalen så att KVH har avtal till och med 2032.
Mellan 2017 – 2023 drevs gästhamnen av Skärhamns Båtförening (SB). När SB tog över gästhamnen skedde också en nybyggnation av toalett- och duschanläggningen samt elanläggning uppdaterades till modern standard.
Det fanns ett stort eftersatt underhåll på bryggor och anläggningar när KVH blev arrendator av västra hamnen. Under åren har hamnen underhållits och utvecklas till det skick som den är nu. Bryggor har bytts ut, hamnkontor har byggts, kranen har renoverats, elen har uppdaterats mm allt för att KVH ska vara en modern och trevlig hamn för medlemmarna. KVH medlemmarna är KVH viktigaste resurs efter hamnanläggningen. Mängden av ideellt arbeta som medlemmarna gör i hamn är omfattande. Detta engagemang ger en god gemenskap samt att avgifterna kan hållas på en bra nivå. Sedan 2023 drivs gästhamnen av KVH.