Båtplatser är en bristvara på Klädesholmen. När du söker båtplats så får du räkna med att stå i kö under flera år. För mindre båtar kan det finnas möjlighet. Håll utkik på hemsidan