Priser

SEK

Prislista Klädesholmen Västra Hamnen 2022
TJÄNST PRIS inkl moms
Avmastning | Påmastning 500
Lyft|Torrsättning|Sjösättning 500
Lyft med kranbil över KVH:s kaj 500
Dubbellyft 1000
Högtryckstvätt 175
Lån av båtvagn stor 175
Lån av båtvagn liten 50
Bojar ej rengjorda 200
Vinteruppställning kr/m2 75
Vinteravgift ej medlem 300
Vinterplats i sjön medlem 1/2 båtplatsavgift
Vinterplats i sjön ej medlem Båtplatsavgift
Sommaruppställning vagga 300
Vinterplats ej städad 500
Medlemsavgift (ej moms) 500
El sommar mindre 750
El sommarstörre Marknadspris kwh
Dusch 100
Nyckelavgift engångs 100
Ej utförd arbetsplikt 500

Att tänka på

Villkor för båtplatser och tjänster

BÅTPLATSAVGIFT
Båtplatsavgift utgår enligt prislista med kr/kvm och beräknas enligt följande:
Båtplatsens bredd (m)  x längsta bommens längd (m) x båtplatsfaktor (läge) = m2
Om medlem har flera båtplatser tillkommer båtplatsavgift för var och en av båtplatserna
MEDLEMSAVGIFT
Endast en medlemsavgift kan utgå per medlem
ANSVAR
Båtplatsägaren
Skall ha båten försäkrad för samtliga händelser som kan inträffa vid förtöjning, vinteruppställning och båtlyft.
Alla händelser som inträffar under transport/förflyttning av båten på land.
Att material som används för uppallning av båten på land är dimensionerat och anpassat till båtens storlek
All uppställning sker på av KVH lyftansvarige anvisad plats
Att uppställning av båten sker på sådant sätt att skador på KVH utrustning, område eller annan båt uppkommer
KVH
Ansvarar endast för lyftet från det att upptaget/sjösättning påbörjas till att båten står på kaj eller är sjösatt
BETALNINGSVILLKOR
Medlem betalar lyft och övriga tjänster på plats. Vinteruppställning och båtplatsavgift faktureras
Icke medlem betalar samtliga avgifter direkt vid lyft eller sjösättning