Kontakt

Sjösättning  Båtupptagning  Skadegörelse

Lennart 0706 - 78 48 52

Frågor om båtplats

Gösta 0730-55 56 67

Avgifter & Ekonomi

Lars 0768-41 27 51

Andra frågor & synpumkter

Marie 0703-07 98 36, eller kvh2003@gmail.com