Klädesholmen Västra Hamn - Gästhamn

Vy från berget över Klädesholmen Västra Hamn – Gästhamn