Skip to main content

Det blev en solig, kylig och effektiv arbetsdag i hamnen. Mycket blev gjort och efter hårt arbete vankades belöning i form av Sörens goda ärtsoppa i klubbhuset.
För dig som inte kunde vara med men vill göra din arbetsplikt finns möjligheten att komma till klubbhuset vardagar 9-11 och se vad som behöver göras, eller så kan du göra upp med hamnförman Lennart Rutgersson tid och syssla.

Verifierad av MonsterInsights