Skip to main content

Hej kära medlemmar

Hej alla medlemmar!

Förra veckan hade vi arbetsdag i utmattande hetta. Trots detta fick vi gjort en massa underhåll och städning i vår hamn. Den är nu i ordning för sommarens alla besökare. Tack alla som hade möjlighet att delta. Hade man förhinder finns det möjlighet att genomföra arbetsplikt vid annat tillfälle. Kontakta då vår hamnförman Lennart, så ger han er ett arbetsuppdrag. Telefonnummer finns här på hemsidan.

Under våren har vi haft problem med elen till gästhamnen. Vi valde därför att kontakta en av våra medlemmar för konsultation kring nedsäkring av el till stolparna i gästhamnen. Jan Hultman på Hultmans el har därefter säkrat ner till 6 ampere och bytt ut dåliga säkringar. Det är fortfarande 10 ampere i stolparna till medlemmars båtplatser.

Vi vill på detta sätt tacka Hultmans el för deras sponsring av både arbete och material till nedsäkringen. Utan er hade detta inte varit genomförbart, Tack!

Vi har kommit igång med driften av gästhamnen. Vår arbetsdag den 17 juni var första arbetsdag för våra gästhamnsvärdar. Innan de började har ett flertal styrelsemedlemmar, men främst Sonny Fjellström, drivit gästhamnen. Våra hamnvärdar Jacob, Oscar, Edith och Ellen har fått utbildning i HLR samt brandkunskap, och är nu väl förberedda inför en fullbelagd gästhamn i sommar.

Vi vill be er som lämnar er båtplats för seglats under högsäsong, att säga till våra hamnvärdar. De kan då, vid behov, lägga gästbåtar på era platser. Det blir intäkter direkt till vår förening.

Jag har funderat lite hur vi alla tänker kring vår gemensamma hamn. Jag har hört medlemmar som vill ha något åtgärdat och ber oss i styrelsen att fixa det; ”Kan ni ordna detta”? Det är tråkigt om inte vi alla känner att vi är en del av en gemenskap i vår hamnförening. Den är ideellt driven, ingen av oss har ersättning för det vi gör i hamnen, utan så gott som allt arbete görs på ideell basis. Jag skulle önska att vi alla tänkte att vi är vi tillsammans, och inte vi och ni. Saknar du något, eller något behöver åtgärdas, fråga då i stället hur/om du kan hjälpa till.

Nu tar jag ledigt ett tag och önskar er alla en härlig sommar var ni än befinner er, till sjöss eller på land!

Marie, ordförande KVH

“Tillsammans får vi en fin hamn”

Marie AnderssonOrdförande KVH
Verifierad av MonsterInsights